Ποιότητα

Υπηρετούμε το νερό για περισσότερο από τριάντα χρόνια και γνωρίζουμε απόλυτα την αξία του.

Η χρήση του πρέπει να γίνεται με προσοχή και όχι αλόγιστα, καθώς ο κίνδυνος λειψυδρίας αυξάνεται όλο και περισσότερο σε  όλον το πλανήτη.

Η αποφυγή υπερβολικής επιβάρυνσης με χημικά, η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων βιολογικών καθαρισμών, η αφαλάτωση και η ανακύκλωση είναι μερικές αυτονόητες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό.
Η εταιρία μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό και  παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα πιστοποιημένα και σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές οδηγίες.
Όλοι οι παραγωγικοί οίκοι του εξωτερικού με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι πιστοποιημένοι από οργανισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης όπως I.S.O, ECHA, REACH, EUROCLOR.

Τα βιοκτόνα που παρέχουμε στην Ελλάδα είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια η εταιρεία μας, όντας πρωτοπόρα, διαθέτει επιπλέον άδεια συσκευασίας και διακίνησης βιοκτόνων από τον Ε.Ο.Φ.

Συνεχίζουμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με την επεξεργασία του νερού. 

ISO 9001/2015

Ποιότητα